tatausaha@admjkt.sch.id (021)7803892
default-logo

Hari Raya Idul Adha

Hari Raya Idul Adha merupakan hari raya kedua setelah hari raya ‘Idul Fitri yang dirayakan oleh seluruh muslim di dunia. Hari Raya ‘Idul Adha dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah pada bulan Hijriah. Pada hari tersebut, umat Islam sangat disunnahkan untuk berqurban sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun apakah sahabat telah mengetahui apakah makna dari qurban itu sendiri?

Qurban berasal dari bahasa arab “Qurban” yang berarti dekat (قربان). Kurban juga disebut dengan al-udhhiyyah dan adh-dhahiyyah yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi (kerbau), dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq (11, 12 dan 13 Dzulhijjah) sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah.

Hikmah qurban ialah untuk mengenang sejarah idul adha yang dialami oleh nabiyullah Ibrahim AS dalam mentaati perintah Allah SWT dan beribadah hanya kepada-Nya. Adapun hukum berqurban ialah sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan).

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Kautsar 1-3 :

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus.” (Al-Kautsar: 1 — 3).

Untuk kurban disyaratkan tidak disembelih sesudah terbit matahari pada hari ‘Idul adha. Sesudah itu boleh menyembelihnya di hari mana saja yang termasuk hari-hari Tasyrik, baik malam ataupun siang. Setelah tiga hari tersebut tidak ada lagi waktu penyembelihannya.

Disunahkan bagi orang yang berkurban memakan daging kurbannya, menghadiahkannya kepada para kerabat, dan menyerahkannya kepada orang-orang fakir. Rasulullah saw bersabda, “Makanlah dan berilah makan kepada (fakir-miskin) dan simpanlah.” Dalam hal ini para ulama mengatakan, yang afdhal adalah memakan daging itu sepertiga, menyedekahkannya sepertiga dan menyimpannya sepertiga.

Tentang Author
Hafidz Ikhsan Baihaki
  1. HARITS FATIH Reply

    semoga di beriberkah atas orang yg berkurban

Leave a Reply

%d bloggers like this: